25 Temmuz 2017 Salı

Marx, Hegel ve bir Herbokolog

Marx'ın Kapitalin ikinci baskısına yazdığı ve hala bugün Marks ile Hegel arasındaki ilişkiye ayna tuttuğu zannedilen söz şudur: ''Hegelde diyalektik baş aşağıdır ben onu tersine çevirdim. Ancak bu sayede mistik zarfın içindeki rasyonel çekirdek bulunabilir.'' Marx'ın Hegel diyalektiğini ters çevirmek suretiyle bu diyalektiğin genel yöntemine ve nesnesine dokunmadan alıp kullandığını zannedenler bugün ayyuka çıkmış Hegel eleştirilerini doğrudan Marx'a karşı kullanmaktan çekinmiyorlar.
 Ülkemizin nadide herbokologlarından Celal Şengör bir televizyon programında Karl-Popper şarlatanından alınma bir sembolik mantık örneğiyle Hegel diyalektiğini ve tabi aynı zamanda Marxta da aynı ile bulunduğunu zannettiği diyalektik materyalizmi çürüttüğünü söyledi. Cacık bitkisi hakkında saatlerce konuşabilecek bir bilgi birikimine ve genel kültüre sahip olan bu zat kuşkusuz Marksist külliyatı birazcık bilseydi  20. yüzyılın en önemli Marksist filozofu Althusser'i ve Marx ile Hegel arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan ünlü epistemolojik kopuş kuramını da bilecekti. Üstelik Engels'in de üstyapı ve üstbelirleme olmaksızın düpedüz saf çelişki kavramını boş soyut ve saçma olarak nitelediğini bilecekti. Bakın Althusser ne diyor: ....''Benim önerdiğim üstbelirlenmiş çelişki deyimi bence, burada aydınlığa kavuşuyor, burada çünkü artık üstbelirlenim kendi başına bir olgu değildir. Ulusal ve uluslarası konjonktür ve üstyapı biçimlerinin büyük ölçüde özgül ve özerk , dolayısıyla  saf bir fenomene indirgenemeyen gerçek varlığı kabul edildiği andan itibaren bu üstbelirlenim kaçınılmaz ve düşünülebilir olur. O halde, sonuna kadar gitmek ve bu üstbelirlenimin tarihin görünüşte tekil kuraldışı ve sapkın durumlarına(Almanya,Rusya) bağlı olmadığını, evrensel olduğunu, ekonomik diyalektiğin asla saf halde rol oynamadığını , tarihte üstyapı vs denen bu mercilerin işlerini bitirdikten sonra saygıyla bir kenara çekildiklerinin ya da zamanı geldiğinde majesteleri ekonominin diyalektiğin kraliyet yolu üzerinde ilerlemesine izin vermek için, adeta onun saf fenomeniymiş gibi yok olduklarının hiç görülmediğini söylemek gerekir. Ne ilk anda ne de son anda, son kertedenin tek başına saati asla çalmaz.''

Louis Althusser- Marx İçin

''Düşünmek yalnızca aydınlara, akademisyenlere bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir.''

Louis Althusser-Felsefeye Giriş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Taslaklar...

Kant'ın özgürlük ve kozalite hakkındaki üçüncü çatışkısı iki farklı koyutlamanın birbirlerine gerçek manada ters düşmesinden kaynaklanı...