20 Temmuz 2017 Perşembe

Not-1

Kapitalizm eleştirisini Marx'ın yaptığı gibi sosyolojik, psikolojik ve iktisadi çıkarımlardan ve çalışmalardan hareketle değil ama kapitalizmi  Hegelci tarihin mutlak özünün veya insanın rasyonel özünün kendini gerçekleştirmek yolunda çıktığı seferde bir engel, Kapitalizmi emeğin ve tahakkümün verili bir andaki hali yerine, diyalektiğin sırtına binmiş tarihin bir yol üstü uğrağı olarak görmek bedbaht talihi; gerçeği kavramın içine sıkıştırmak olarak özetlenebilecek filozofun, revizyonist sosyal demokrasinin kucağına oturmuş olduğunu gösterir. Meta fetişizmi ya da şeyleşme masalları(Bknz:Althusser-Marx İçin) ve bu şeyleşmenin yadsınması yoluyla yapılan bir kapitalizm eleştirisinin bütün ( tarihselciliğin doğal sonucu olan) konformizmi bir kenara bırakılsa dahi bir neo-Mesihçilik olduğunun gözden kaçması mümkün değildir.

Ahmet Koç

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Taslaklar...

Kant'ın özgürlük ve kozalite hakkındaki üçüncü çatışkısı iki farklı koyutlamanın birbirlerine gerçek manada ters düşmesinden kaynaklanı...