13 Ağustos 2017 Pazar

Aydınlanmacı Akla Reddiye

Fransada Jakobenizm, Ülkemizde Kemalizm adı ile maruf anlayışa; yani koşulların devrimci bir pratik içerisinde kökten bir dönüşümünden bahsetmek yerine
, Hegelci Doğru Bilinç-Yanlış Bilinç Diyalektiği içinde Meseleyi Yanlış Bilinçlere ''doğru bilgi aktarımı'' ile ya da daha anlaşılır söylersek ''cahil kitleleri'' -onların nesnel objektif koşullarını değiştirmeden- sırf bir bilinçlendirme operasyonuna maruz bırakarak çözeceğine inanan [ki ülkemizde halkevleri ve köy enstitüleri (bknz:Kemal Tahir-Bozkırdaki Çekirdek) aynı anlayışın tezahürleridirler.] Romantik-İdealizme karşı Marx'tan birkaç kelam.

''Halkın kendi durumu üzerindeki yanılsamalarından vazgeçmesini istemek, halkın yanılsamalara gereksinim duyan bir durumdan vazgeçmesini istemek anlamına geliyor. Öyleyse dine karşı savaşım vermek, dolaylı olarak, dinin tinsel aromasını oluşturduğu dünyaya karşı savaşım vermek demektir.''*

*Karl Marx,Frıedrich Engels-Alman İdeolojisi

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Taslaklar...

Kant'ın özgürlük ve kozalite hakkındaki üçüncü çatışkısı iki farklı koyutlamanın birbirlerine gerçek manada ters düşmesinden kaynaklanı...