21 Eylül 2017 Perşembe

Wittgenstein'in Aslanı

Felsefenin kavramlarla çalışma mecburiyeti, ne felsefenin önceliğinin kavramlara bahşettiği bir erdeme dönüştürülmeli ne de tam tersine bu erdemin eleştirisinden felsefe hakkında kestirme bir hükme varılmalıdır. Fakat felsefenin kavramsal özünün, kaçınılmazlığına rağmen onun mutlağı olmadığı kavrayışı da yine kavramın tabiatı gereği dolaylı bir kavrayıştır; dogmatik olmadığı gibi naif gerçekçi bir sav da değildir.
Hegel'in Mantık kitabının başındaki Varlık kavramı gibi kavramlar yoğun ve şiddetli bir biçimde kavramsal olmayanı ifade eder, Lask'ın ifadesiyle kendilerinin ötesine işaret ederler. Kapsamları gereği kendi kavramsallıklarından memnun değillerdir ama tam da kavramsallık sayesinde kavramsal olmayanı kendi kapsamı olarak içerir, onu kendilerine benzetir ve dolayısıyla kendi içlerinde kapalı kalırlar.. Kavramların kendi içerikleri hem onlara içkin yani tinsel , hem de ontik yani onlara aşkındır. Kavram fetişizmden ,kavramların bu hallerinin bilincine vararak kurtulunabilir. Felsefi  düşünüm, kavramsal olmayanı kavram aracılığı ile ele geçirir. Aksi takdirde Kant'ın emri uyarınca kavramın içi boşalır, nihayetinde artık herhangi bir şeyin kavramı olmaz, dolayısıyla hükmünü kaybeder. Bunun ayırdına varan kavramın otarşisini iptal eden felsefe, gözlere indirilmiş perdeyi de çekip alır.

Theodor W. Adorno: Negatif Diyalektik

Kavramlar gerçeği hep ıskalar, felsefede ''gerçek''  tam aksi kast edilmesine rağmen kendisi de bir kavram olduğundan mistifikasyona uğrayan, telaffuz edildiği andan itibaren filozofları lanetli bir totolojiye mecbur eden bir sözcüktür.

Yeryüzünde öyle şeyler vardır ki Horatio sizin o kibirli felsefenizin rüyasına bile giremez.

Shakespeare-Hamlet

Aslanlar konuşabilseydi bile biz onları anlayamazdık.

Wittgenstein

''Gerçek'' kavramdaki bir deliktir.

Jacques Lacan

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Taslaklar...

Kant'ın özgürlük ve kozalite hakkındaki üçüncü çatışkısı iki farklı koyutlamanın birbirlerine gerçek manada ters düşmesinden kaynaklanı...